Consultancy

Wat is consultancy

Consultancy wordt gedefinieerd als het verlenen van deskundig advies binnen een bepaald gebied. Willux.be verleent IT consultancy.

Waarom consultancy

In hoofdzaak heeft de klant één of meerdere vragen dewelke hij (tijdelijk) niet kan beantwoorden. Om tot een oplossing te komen kan de klant beroep doen op een externe consultancy firma.

Voordelen:

  • expertise: een externe consultancy firma beschikt over de nodige kennis en ervaring
  • middelen: bij gebrek aan middelen kunnen consultants worden ingezet
  • audit: consultants bieden een externe kijk op de situatie
  • objectief: consultants zijn extern en hebben hierdoor minder vooroordelen bij gevoelige of politieke kwesties
  • verantwoordelijkheid: het gebruik van consultants voor dilemma’s leidt vaak tot een lager persoonlijk/organisatie risico

Onze expertise

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in:         

  • ICT-infrastructuur, ongeacht de locatie ervan: on-premise, in de cloud of een combinatie
  • het inventariseren, analyseren & optimaliseren van bedrijfsprocessen

Contacteer  ons voor meer informatie.